top of page
kurz sebeobrany.jpg

Fakultní nemocnice Plzeň

kurz reakce na bezpečnostní hrozby

Kurzy sebeobrany, bezpečného chování, prevence kriminality, reakce na bezpečnostní události apod.

z kurzů a seminářů pro veřejnost 

z tréninků a seminářů pro IZS

Instruktoři W.M.A. (world musado association) provádí nebo organizují  semináře a školení nejen pro své členy, ale také pro laickou i odbornou veřejnost. Většina těchto služeb je zaměřena především na  prevenci kriminality, sebeobranu, bezpečné chování, ochranu měkkých cílů a také na ochranu dětí a mládeže před vlivem sociálně-patologických jevů. V Plzeňském kraji je velká pozornost věnována nejen složkám IZS, ale i dalším subjektům státní správy a samosprávy (nemocnice, školy, úřady). Dále byly realizovány kurzy pro neziskové organizace, které působí v sociálních službách.  

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page