top of page
Musado way of the warrior.jpg

PRO ČLENY KLUBU

Tréninky, semináře,

 workshopy

Hlavní činnostní 4. policejního klubu MusadoPlzeň je zajistit zkušeným týmem instruktorů výcvik a lektorskou činnost formou tréninků a seminářů pro osoby působící v ozbrojených složkách a složkách integrovaného záchranného systému. Především se jedná o rozvoj schopností, znalostí a dovedností členů klubu v ovládání sebeobrany a boje zblízka Musado MCS. 

Instruktoři realizují semináře, školení, výuku a kurzy pro veřejnost v oblastech, které předcházejí samotné sebeobraně jako jsou řešení konfliktních situací, rozvoj osobnosti v oblasti psychologie, verbální sebeobrany, rozpoznání fáze konfliktu, taktiky apod. Klub spolupracuje především se subjekty, kde se zaměstnanci mohou dostat během výkonu profese do rizikových situací (kurzy pro záchranáře, pracovníky v sociálních službách, neziskových organizacích, nemocnic apod.) Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti Magistrátu města Plzně instruktoři pořádají specializované kurzy sebeobrany pro ženy. 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page